Theo bạn Cổng thông tin này đã có đầy đủ nội dung chưa?

Số người tham gia bình chọn
345
Lần bình chọn đầu tiên
Thứ tư, 10 Tháng 8 2011 08:59
Lần bình chọn cuối cùng
Thứ năm, 22 Tháng 10 2020 20:42

Theo bạn Cổng thông tin này đã có đầy đủ nội dung chưa?

Lượt xem Phần trăm Biểu đồ
Còn thiếu
204 59.1%
Rất đầy đủ
75 21.7%
Bình thường
66 19.1%