Bạn đang ở: Trang chủ
Tìm theo số hiệu:   Tìm theo trích yếu:  

STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành File đính kèm
81 12/2009/TT-BGD ĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở. 12-05-2009 tt12bgd.pdf
82 13/2009/TT-BGD ĐT Ban hành chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh 19-05-2009 tt13bgd.pdf
83 70/2009/NĐ-CP Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề 21-08-2009
84 4148 /BGDĐT-GDMN Hướng dẫn thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi 15-07-2010 4148gdmn.doc

Văn bản mới

 • Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (

  TT_19_2015_TT-BGDDT_Quy_che_quan_ly_bang_THCS-THPT.doc

  )
 • Thông tư Liên tịch Số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (

  TTLT_so_11_cua_BGDDT.BNV.doc

  )
 • Hướng dẫn thực hiện Nghị định 108 (

  Thong_Tu_01_2015_TTLT-BNV-BTC.pdf

  )
 • Nghị định 108 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (

  Nghi_dinh_108.pdf

  )
 • Quyết định 717/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Ninh ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (

  Quy_che_nang_luong_truoc_han_cua_huyen.pdf

  )

Thống kê số liệu

Các thành viên : 2
Nội dung : 277
Liên kết web : 20
Số lần xem bài viết : 335039
Hiện có 12 khách Trực tuyến